Hvordan er man en god kammerat?

- foredrag med læring for alle

”Tag nu et barn, der er offer for fysisk vold.

Barnet har sanser som en radar. Bestandigt sender det sine mikrobølger ud for at fange ethvert signal på dårligt humør, adfærden er bogstavelig talt er mejslet ind i hjernen. Men af samme grund ændres den ikke, selvom omgivelserne gør. Sådan et barn risikerer at blive en voksen, der stikker knytnæven i smasken på folk, fordi han ser en trussel, hvor enhver anden bare ser en normal situation”

(Martin Teicher)

Hvad kan I bruge denne nye viden til?

Den viden I voksne får, kan anvendes til at skabe trygge rammer for børn og unge. Hjælpe med at skabe en forståelse for barnet/den unge og dennes måde at reagere på i forskellige sociale relationer. Og især hjælpe de børn videre, som står frem.


Den viden børnene/de unge får kan anvendes til at turde stå frem. Turde stå mere sammen. Og de børn/unge som ikke selv er udsat for omsorgssvigt eller mobning, får en større forståelse for de børn/unge, som er udsatte. Og dette giver et større sammenhold i en klasse eller en gruppe.

Målgruppe

Foredraget henvender sig til alle børn og unge (fra 7. klasse og op) samt voksne, med tilknytning til børn og/eller unge.


Foredraget kan også tilrettes specifikt til fagpersonale og vil da indholde dybere greb, om emnet om støttende læring.

Hvad får I ud af foredraget?

Børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt (herunder mobning), vokser op med et meget forkert selvbillede, samt kan have svært ved at indgå i sunde relationer. De kan trække sig fra alle omkring dem, være udadreagerende eller ekstremt opsøgende. Der er kort sagt ikke en facitliste, og fagpersoner kan derfor ikke trænes i at ”opdage” dem. Samtidig har børn og unge sjældent nemt ved at stille sig op og sige fra, og de kan heller ikke bare sige sandheden om svigtet til nogen.


Hvis de er svært omsorgssvigtede vokser de op med en generel mistro til mødet med verden. Oveni har de ikke selv nogen sunde voksne at spejle sig i, til når de engang selv bliver forældre, og dermed er den onde cirkel skabt.


Med dette foredrag får I en viden om børnenes indre verden. De tanker de går og har og den måde deres nervesystem er bygget. Dette nervesystem er så deres filter, som de ser verden igennem. Få her redskaber til at være undersøgende på hvert enkelte barn og ny tilgang til mødet med dem.