• Neuro Pædagogisk Behandler, forfatter og foredragsholder

  •  

     

     

    Neuro Pædagogisk Behandler, forfatter og foredragsholder.

Foredrag for fagpersoner der arbejder med børn/unge.

”Meget var løst på forhånd, hvis samfundet var lige så optaget af at spore misbrug og forbedre børns trivsel, som det er af enhver anden interaktion, der direkte påvirker det lands økonomi.

Det ville have en fantastisk effekt i forhold til at reducere forekomsten af psykisk sygdom, stofmisbrug, kriminalitet og medicinske problemer, hvis blot vi reducerede disse børns byrder med en score eller to. Samfundet bør spore børnemishandling lige så nidkært, som det overvåger aktiemarkedet”
(Martin Teicher)


Målgruppe:

Alle voksne, som på den ene eller anden måde har tilknytning til børn og/eller unge.

Hvad får I ud af foredraget:

Børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt (herunder mobning), kan udvise mange forskellige symptomer. Eller slet ingen. Der er kort sagt ikke en facitliste, og fagpersoner kan derfor ikke trænes i at ”opdage” alle.

Børn og unge har (som alle mennesker i verden) deres helt eget landkort indeni, som de navigerer efter. Dette landkort skal vi voksne blive til at prøve at undersøge og forstå. Kun derigennem kan vi vide, hvordan vi kan hjælpe barnet med at turde stå frem og sige fra. Eller i det mindste give barnet/den unge nogle redskaber, hvis de ikke vil ”reddes”.

Med dette foredrag får I en viden om børnenes indre verden. De tanker de går og har og den måde deres nervesystem er bygget på. Dette nervesystem er så deres filter, som de ser verden igennem. Få her redskaber til at være undersøgende på hvert enkelte barn og ny tilgang til mødet med dem. Få samtidig et overblik over omfanget af børn og unge der rent faktisk lever med omsorgssvigt.

Hvad kan I bruge denne nye viden til:
Den viden I voksne får, kan anvendes til at skabe trygge rammer for børn og unge. Hjælpe med at skabe en forståelse for barnet/den unge og dennes måde at reagere på i forskellige sociale relationer. Og især hjælpe de børn videre, som står frem.

Endvidere kan I bruge jeres nye viden til at arbejde med børnene i grupper, og få dem knyttet tættere sammen. Ligeledes vil refleksionen imellem jer, som fagpersoner/omsorgspersoner, ændres til et metaperspektiv og flyttes væk at være personligt rettet mod hvert enkelt barn.

Det siger klienterne

Brug for råd eller hjælp?

Du er altid velkommen til at skrive spørgsmål eller sende forespørgsler til mig, så kontakt mig herunder.